Ds. J.H. Soepenberg

 1. Votum en groet
 2. Ps. 25:1, 10
 3. Gebed
 4. Lezen: Daniël 9:20-24 + Maleachi 3:22-24
 5. Ps. 130:3, 4
 6. L+T: Lucas 1:5-25
 7. Ps. 141:1, 2
 8. Kindmoment, afgesloten met NLB 464:1, 2 [tekst zie onder]
 9. Preek
 10. Gez. 48:1, 3 (‘Lof aan de God van Israël)
 11. Geloofsbelijdenis van Nicea
 12. Gez. 48:4 (‘Dan hoort Gods volk van zaligheid’)
 13. Dankgebed
 14. Collecte
 15. Gez. 78:1, 3, 4 (‘Hoe zal ik U ontvangen’)
 16. ZegenTEKST Nieuwe Liedboek 464:1, 2 (op melodie van Geref. Kerkb. gez. 81)
 
Een engel spreekt een priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.
 
Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de HEER komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht!