Ds. J.H. Tempelman

Mededelingen van de kerkenraad
 

 1. Votum en Zegengroet
 2. Gez.167 (samen in de naam van Jezus)
 3. Gebed
 4. Lied: ‘vuur uit de hemel, brengt vuur in mijn hart’
 5. L: Handelingen 10,24-35 (Derkine K.)
 6. LB 670:1,3 Kom Schepper God, o Heilige Geest
 7. L: Handelingen 10, 36-48 (Derkine K.)
 8. LB 670:6,7
 9. T: Hand 10:44
 10. Bediening van Gods Woord
 11. Opw.347 (Ik geloof in God de Vader)
 12. Dankzegging en voorbeden
 13. Inzameling gaven
 14. Psalm 98,3.4
 15. Zegen