Ds. J. Haveman

 1. Votum
 2. Zegengroet
 3. Zingen: Psalm 121:3,4
 4. Gebed
 5. Preek
  • Job 38:1-15
  • Romeinen 11:33-36
 6. Amenlied: Psalm 139:1-4
 7. Dankzegging en gebed
 8. Geloofsbelijdenis, afwisselend met Gezang 118: 1,2,3
 9. Collecte
 10. Slotzang: Nieuwe LvdK 416 (Ga met God en Hij zal met je gaan)
 11. Zegen


  Basiskring 3 en 4