Ds. J. Haveman

1.Votum

2.Vredegroet

3.Zingen: Psalm 34:1,6

4.Gebed om verlichting met Gods Geest

5.Schriftlezing OT: Exodus 19:3-8a

6.Schriftlezing NT: Galaten 4:31-5:15

7.Zingen: Psalm 85:1-3

8.Preek

9.Amenlied: LvdK 435:2,4,5

10.Gebed

11.Geloofsbelijdenis: zingen Gezang 179a

12.Inzameling van de gaven

13.Slotzang: Psalm 108:1,2