Ds. J. Haveman

 1. Votum
 2. Zegengroet
 3. Geloofsbelijdenis: Zingen: Gezang 179a.
 4. Intro op de preek
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Exodus 3:1-15
 7. Zingen: Psalm 83:1,6
 8. Preek
 9. Amenlied: Psalm 113:1,2
 10. Dankzegging en gebed
 11. Inzameling van de gaven
 12. Slotzang: Ik zal er zijn (Sela)
 13. Zegen