Ds. J.M.A. Groeneveld | 10:00 uur | 18 juli

Voor de dienst:
Psalm 119a. Uw woord is een lamp voor mijn voet’ (GK2017)

1. Welkom en mededelingen
2. Votum en zegengroet
3. Zingen: Opwekking 715 ‘Wat hou ik van uw huis’ (= Psalm 84a in Liedboek2013)
4. De Tien Woorden (gedachten over ‘vreugde der wet’)
5. Zingen: Psalm 119:6, 7 (GK2017)
6. Gebed
7. Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-3,13-17 en 2:11-17 door Jaap K.
8. Zingen: Opwekking 687 ‘Heer, wijs mij uw weg’
9. Preek (Vreemdelingen komen thuis)
10. Amenlied: Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen’
11. Dankzegging en voorbeden
12. Collecte
13. Slotlied: Opwekking 672 ‘Heerser over alle dingen’
14. Zegen

Na de zegen:
MarCant Liedboek 423 (Nu wij uiteengaan) en de gemeenteleden zingen mee.