Ds. R.A. Schipper

 • Moment v stilte
 • Votum en zegen:
 • Psalm 93: 1 en 3
 • Wet (Ex 20 + samenvatt)
 • Gz 160: 1 en 2 (Groot is uw trouw)
 • Gebed + voorbede’s
 • Lezen: Mattheus 19:27 – 20:16 (txt preek = 20:1-16)
 • Psalm 112: 1 en 2 (Wie God volgt ervaart Zijn zegen)
 • Preek over Matt 20: 1-16
 • Gezang 118: 1, 2, 3 (God is getrouw .. Hij roept de zijnen)
 • Bevestiging
  • Formulier (pg 73)
  • Vragen
  • Zegen
  • Toezingen: LvK 456: 1 en 2
  • Toespreken ambtsdr + gemeente
 • Form-gebed (pg 78) + Gezang 181 (Onze Vader)
 • Collecte
 • Psalm 145: 2 (Lof op Gods goedheid en gerechtigheid = het rechtvaardige loon, Mt 20)
 • Zegen
 • Amenlied: LvK 456:3