Ds. J.M.A. Groeneveld

• Welkom en mededelingen
• Votum en zegengroet
• Zingen: Gezang 163:1,3 (GK2017) ‘Dit huis, een herberg onderweg’
• De Tien Woorden
• Zingen: Psalm 63:1,2
• Gebed
• Schriftlezing: Lukas 7:18-23; 18:35-43; Jesaja 35
• Zingen: Psalm 146:3,6,8
• Preek
• Amenlied: Psalm 126:1,2,3
• Dankzegging en voorbeden
• Collecte
• Slotlied Lied 904:1,3,5 (LB2013) ‘Beveel gerust uw wegen’
• Zegen