Ds. J.M.A. Groeneveld

• Welkom en mededelingen
• Votum en zegengroet
• Zingen: Psalm 93:1,2
• De Tien Woorden
• Zingen: Psalm 93:3
• Gebed
• Schriftlezing: Psalm 104 (tekst: Psalm 104:24-31) (Wolter ten H.)
• Zingen: Lied 978:1,2,3,4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
• Preek
• Amenlied: Gezang 254:1,2,3 ‘Kom, laat ons vrolijk zingen’
• Dankzegging en voorbeden
• Collecte
• Slotlied: Opwekking 733 ‘Tienduizend redenen’
• Zegen