Ds. J. Plug

 1. Votum
 2. Lied: Gz 158 Als een hert dat verlangt naar water
 3. Gebed
 4. Schriftlezing: Matteüs 13:24-30, 36-43 (Jan IJ.)
 5. Lied: Ps 36.3 Bij u Heer is de levensbron
 6. Prediking: Terug naar de bron
 7. Lied: Psalm 126 (Nieuwe psalmberijming) Uitbundig lachten wij, want God verloste ons
 8. Dankzegging en voorbede
 9. Collecte
 10. Maaltijd van de Heer
 11. Lied: Liedboek 2013 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 12. Zegen