Ds. J. Plug

 1. Votum/groet
 2. Zingen: Ld 328 ‘Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen’
 3. Gebed
 4. Schriftlezing: Psalm 4
 5. Zingen: Psalm 4 ‘Wil, als ik roep, mij antwoord geven’
 6. Verkondiging: De afgod Kuleg
 7. Zingen: Ps 144:6 ‘Gelukkig is het volk’
 8. Gebed
 9. Belijdenis van het geloof
 10. Zingen: Gz 158 ‘Als een hert dat verlangt naar water’
 11. Collecte
 12. Zingen: Gezang 34 ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien’
 13. Zegen