Ds. J. van de Wetering

Stil moment
 

 1. Votum, Zegengroet
 2. Zingen: psalm 138 : 1, 4
   

 3. Gebed
   

 4. Eerste Schriftlezing: 1 Koningen 18 : 39 – 46
 5. Zingen: psalm 97 : 3
 6. Tweede Schriftlezing (=Tekst): 1 Koningen 19 : 1 – 18
 7. Zingen: psalm 43 : 1,2,5
   

 8. Verkondiging
 9. Amen-lied: kerkboekgezang 119 : 3, 4, 5
   

 10. Belijdenis van geloof in de Drie-enige God en over de kerk (art.27 NGB)
 11. Zingen: liedboekgezang (1973): 314 : 1,2,4
   

 12. Dankzegging en Voorbeden
   

 13. Collecte
   

 14. Slotlied: kerkboekgezang 118 : 2 en 3
   

 15. Zegen