Ds. K.P.A. Moedt

 1. Votum
 2. Zegengroet
 3. Zingen: Ps. 105 : 1, 2
 4. Gebed
 5. Schriftlezing: Gen. 5: 1-20
 6. Zingen: Ps. 63: 2
 7. Schriftlezing: Hebr. 11: 1-6
 8. Zingen: lied 103: 1, 2, 3 (oud liedboek)
 9. Tekst Gen. 5: 21-24
 10. Verkondiging
 11. Zingen: Ps. 89: 8
 12. Belijdenis van het geloof: zingen Gez. 179a
 13. Dankzegging en voorbeden
 14. Collectes
 15. Zingen: Gez. 166: 1, 2, 4 (Geref. kerkboek)
 16. Zegen