Ds. K.P.A. Moedt

• Votum
• Zegengroet

• Zingen: ps. 36: 2

• Gebed

• Schriftlezing: 1 Kon. 19: 1-18

• Zingen: ps. 77: 1, 2, 3

• Schriftlezing: Hebr. 11: 17-40

• Zingen: liedboek lied 103: 1, 2, 3

• Tekst van de preek: Hebr. 12: 1-3

• Verkondiging

• Zingen: ps. 89: 7, 8

• Belijdenis van het geloof: geloofsbelijdenis van Nicea

• Zingen: ps. 72: 10

• Dankzegging en voorbeden

• Collectes

• Zingen: gez. 119: 3, 4, 5

• Zegen