Ds. Kramer/Schipper

 1. Votum en zegen
 2. Opw 672 (Heerser over alle dingen) AFFECT
 3. Opw 347 (Geloofsbelijdenis) AFFECT
 4. Gebed + voorbedes
 5. Bijbellezing: Jesaja 42:1-13 (ET)
 6. Psalm 96: 1 en 2 ORGEL
 7. Bijbellezing: Jesaja 42:14 – 43:3A (ET)
 8. Psalm 96: 6 en 8 ORGEL
 9. Bijbellezing: Mattheüs 11:2-6 (ET)
 10. Opwekking voor Kids 22 ‘Ik volg de Heer’ olv Annemargriet
 11. Preek Jesaja 42:16
 12. Opw 687 (Heer wijs mij uw weg) AFFECT
 13. Opw 695 (Stil) AFFECT
 14. Lezen: Nieuw leven (Oud&Nieuw v Paulus): 2 Kor 5:17-20 en 6: 3-10 (oudl)
 15. LvK 442: 1, 2, 3, 4 (Jezus ga ons voor) ORGEL
 16. Gebed
 17. Collecte
 18. NwLB 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God) ORGEL/PIANO
 19. Zegen