Ds. L. de Jong

1. Zingen – Psalm 121:1
2. Groet
3. Zingen – Psalm 121:3 en 4
4. Lezen – Jozua 1, 6-9
5. Zingen – Psalm 119: 8, 11 en 20
6. Gebed
7. Lezen – Exodus 14,1-14 (Aly M.)
8. Verkondiging
9. Zingen – GK06 163, 1 en 2
10. Gebed
11. Collecte
12. Zingen – NLB 416, 1-4
13. Zegen