Ds. L.E. de Jong

Stilte
1. Zingen – Votum en groet (Sela)
2. Zingen – Psalm 51:3
3. Woorden van genade
4. Zingen – Psalm 51:4 en 5
5. Lezen – 1 Johannes 1:5- 2:14
6. Gebed
7. Kindmoment
8. Projectlied
9. Lezen – Jesaja 30:19-21 en Psalm 80 (Jaap K.)
10. Verkondiging
11. Zingen:
*Als alles duister is
*Liedboek 294: 1, 2, 4 , 7 en 6
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen – Opwekking 595
15. Zegen