Ds. L.E. de Jong

Gezang 165
Psalm 118:1
Lezen: Ezechiël 43: 1 – 7a, Ezechiël 47: 1- 12
Preek
Psalm 87:1, 3 en 4

 • 1|
  Op Sion ligt al sinds een ver verleden
  de stad van God, de vesting van de HEER.
  Alleen al van de poorten houdt hij meer
  dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

 • 3|
  De hele wereld zal van Sion horen:
  ‘De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.’
  De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
  ‘Dit volk is ooit in deze stad geboren.’

 • 4|
  ‘Hier in de stad van God is het begonnen’,
  zo zingen alle volken in refrein
  al dansend van geluk, van groot tot klein:
  ‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’

  Geloofsbelijdenis (melodie Liedboek 114)

 • 1|
  ‘k Geloof in God de Vader, die almachtig
  hemel en aarde schiep;
  in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
  die Hem tot aanzijn riep,
  mijn Heer, die van de Heilge Geest ontvangen
  geboren uit een maagd,
  geleden heeft ten tijde van Pilatus,
  onschuldig aangeklaagd.

 • 2|
  Gekruisigd en gestorven en begraven,
  gedaald in helse dood,
  de derde dag verrezen, opgevaren,
  zit Hij voortaan naast God,
  vanwaar Hij op een dag terug zal komen
  als rechter van ’t heelal
  en alle levenden en alle doden
  ten oordeel houden zal.

 • 3|
  De Heilge Geest, Hij wordt door mij beleden.
  ‘k Geloof dat God ons geeft
  een kerk die heilig is en in de wereld
  als zijn gemeenschap leeft.
  ‘k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven,
  mijn lichaam eens bevrijdt
  van dood en ondergang, en ik zal leven
  in alle eeuwigheid.

  Opwekking 710