Ds. L.E. Leeftink

 1. Votum
 2. Zegengroet
 3. Amenlied: Psalm 65 : 1
 4. Schuldbelijdenis: Romeinen 3 : 9 – 20
 5. Antwoordlied: Psalm 65 : 2
 6. Genadeverkondiging: Romeinen 3 : 21 – 26
 7. Antwoordlied: Psalm 65 : 3
 8. Toelichting synodewerk
 9. Gebed
 10. Bijbellezing: Johannes 1 : 29 – 42
 11. Antwoordlied: Gezang 156 : 1, 2, 3, 4 (‘Heer, ik kom tot U’)
 12. Kind-Jongeren-Moment
 13. Lezing tekst: Johannes 3 : 22 – 30
 14. Kinderlied: Jezus is…
 15. Preek
 16. Amenlied: Liedboek 114 : 1, 2, 3 (‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ = LvK1973)
 17. Oproep tot dankbaarheid: Johannes 13 : 31 – 35 + 15 : 9 – 15
 18. Amenlied: Opwekking 705 (‘Aan de maaltijd wordt het stil’)
 19. Dankgebed
 20. Kollekte
 21. Slotzang: Psalm 46 : 1 + 4
 22. Zegen