Ds. L.S.K. Hoogendoorn | 10:00 uur | 6 juni

Votum en groet
GK-2006 gz. 148:1, 2, 3, 4, coda: Zie de zon, zie de maan
Wetslezing
GK-2017 ps. 78:2 (= GK-2006 ps. 78:2) God heeft zijn wet aan Israël gegeven
Gebed
Doop Roeline Koops (roepnaam: Mirthe):
       -Doopformulier
       -Kindmoment
       -Doop
       -Ik zal er zijn (Sela; uit album: Ik zal er zijn)
       -Overhandiging doopkaart
Lezen: Genesis 17:1-8
GK-2017 ps. 105:4, 5, 6 (= GK-2006 ps. 105:4, 5, 6)
Preek: Genesis 17:7
GK-2017 ps. 81:8 (= GK-2006 ps. 81:8) Open maar uw mond, bid tot Mij vrijmoedig
Gebed
Collecte
Gods zegen voor jou (Sela; uit album: Vreugde van mijn hart)
Zegen