Ds. L.S.K. Hoogendoorn

 1. Afkondigingen
   

 2. Votum en Groet
 3. Ps. 103:1,3
 4. Gebed
 5. Lezen: Psalm 72 (Philip H.)
 6. Ps. 72:2,4
 7. Preek/tekst: Lucas 2:14b Vrede dankzij vreugde
 8. GK gez. 157:1,2,3 Eens zal er vrede zijn
 9. Geloofsbelijdenis
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. LB 1010:1,3,4 Geef vrede, Heer, geef vrede
 13. Zegen