Ds. M. de Jong

Welkom & mededelingen
Votum en groet
Lied: Psalm 90: vers 1 (GK) ‘Gij zijt geweest” en vers 6 (de nieuwe psalmberijming) “Vergoed ons Heer”
Gebed om verootmoediging
Lied: Opw. 811 ‘Was mij witter dan sneeuw’
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 139
kindmoment
Kinderlied: Kids opw. 172 ‘Heer, u kent mij als geen ander’
Preek
Lied: “Heer U doorgrondt mij” Psalm 139: 1, 4, 7 en 8
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Heer u doorgrondt en kent mij
Zegen