Ds. M. de Vries

 1. Votum en zegengroet
 2. Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 100
 3. Bidden
 4. Lezen: Johannes 10:1-10
 5. Zingen: Zingende Gezegend gezang 68
 6. Tekst: Johannes 10:7
 7. Preek
 8. Zingen: Sela: ‘Wij gaan niet zonder U’
 9. Belijdenis
 10. Zingen: Opwekking 121 (‘De Here is mijn Herder’)
 11. Gebed
 12. Collecten
 13. Zingen: Liedboek (2013) 23c (‘Mijn God, mijn herder, zorgt…’)
 14. Zegen