Ds. R.A. Schipper

Mededelingen
Welkom
Votum en zegen
Psalm 92: 1 en 2
Gebed
Bijbellezing: Johannes 5:1-18
Psalm 68: 3
Kindmoment
Kids-Opwekking 86 ‘Ik ben veilig in Jezus’ armen’
Preek Joh 5:7A = ‘als het water gaat bewegen, is er niemand ..’
Opw 770 Sela Ik zal er zijn
Bijdrage diakenen door Berdien Kooistra
Gebed + voorbeden
Apostolische Geloofsbelijdenis
LB 415: 1 en 2 Zegen ons Algoede
Zegen