Ds. M. van Rijswijk

Votum
Vrede-/zegengroet
DNP 118: 5, 6, 7 Zet nu de tempeldeuren open
Wetslezing: Marc. 12:28-34
DNP 25: 2, 4 HEER, leer mij uw waarheid kennen
Gebed
L. Matt. 11:7-20
LB 531: 1, 2, 3 Jezus de langs het water liep
T. Matt. 11:16-17
Preek
LB 912: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Neem mijn leven, laat het, Heer
Gebed

Viering van het heilig avondmaal (formulier 3)
Instelling
Christus gedenken
Eén zijn
Verwachten
Gebed
Belijdenis van het geloof
Opw. 430 Heer, ik prijs Uw grote naam
Opwekking en uitnodiging

Viering
Tijdens de viering zingen we de volgende liederen:
Opw. 737 U nodigt mij aan tafel
Opw. 674 Zie de stroom van Jezus’ liefde
Sela – Jezus’ liefde voor mij
Dankzegging

Collecte
LB 835: 1, 2, 3, 4 Jezus, ga ons voor
Zegen