Ds. P. Drost

 1. Welkom
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Psalm 111:6, 62:5,6
 5. Gebed
 6. Lezing 1 Petrus 1:13-21
 7. Opwekking 689
 8. Preek over 1 Petrus 1:17-21
 9. Opwekking 544
 10. Belijdenis
 11. Psalm 105:1,2
 12. Gebed
 13. Psalm 105:20,21
 14. Zegen