Ds. P. Drost

 1. Welkom
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Psalm 63:1,2
 5. Gebed
 6. Lezing Johannes 4:5-30 en 39-42
 7. Gezang 158 en Psalm 42:1
 8. Preek over Johannes 4:13-14 ‘Levend water’
 9. Lied 75:5,6
 10. Geloofsbelijdenis
 11. Psalm 87:5
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Opwekking 27:1,2,3
 15. Zegen