Ds. P. Groen

Gezamenlijke kerkdienst in de Kandelaarkerk, Oude Molenstraat Assen.

Gezongen Votum. zegengroet en gezongen amen.
Liedboek 314, 3 coupletten. Here Jezus om uw woord….
Gebed
Lezen: Matteüs 18: 21 – 35
Zingen Psalm 32: 1, 2
Gewone catechismus vraag en antwoord 42
Preek
Opwekking 378
Geloofsbelijdenis van Nicea
Gezang 89 (GK06): 1 en 4 Jezus, leven van mijn leven.
Gebed
Collecte
Liedboek 838 : 1 en 3 en 4 O grote God die liefde zijt
Zegen met gezongen amen