Ds. P. Groen

 1. Votum en zegengroet
 2. Lb 886 Abba Vader
 3. Gebed
 4. Lezen Handelingen 17: 16 – 34.
 5. GK 167 machtig God, sterke rots
 6. Tekst: Handelingen 17: 23 en 27
 7. Preek
 8. Opwekking 520: wees mijn verlangen o Heer van mijn hart.
 9. Geloofsbelijdenis door het zingen van GK 177 Heer U bent mijn leven
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Gezang 209 U zij de glorie.
 13. Zegen