Ds. P.K. van der Kamp

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stiltemoment
 3. Woord van Toewijding en Groet
 4. Psalm 43: 3 en 4
 5. Gebed bij het openen van de Bijbel
 6. Exodus 13: 3-10
 7. Johannes 8: 21-36
 8. Preek
 9. Psalm 135: 8
 10. Apostolische Geloofsbelijdenis
 11. Psalm 18: 1
 12. Zingend bidden: Gezang 181d ‘Onze Vader’
 13. Collecte
 14. Opwekking 575 ‘Jezus alleen’
 15. Zegen