Ds. P. van der Kamp

 1. Welkom en mededelingen
 2. Eed van Toewijding en Vredegroet
 3. Zingen: Psalm 117 (GK)
 4. Gebed bij de Opening van de Bijbel
 5. Lezen: Romeinen 8
 6. Zingen: Gezang 157 (GK)
 7. Preek
 8. Amenlied: Gezang 902: 1, 3-6 (LB)
 9. Apostolische Geloofsbelijdenis
 10. Zingen: Gezang 675 (LB) ‘Geest van hierboven’
 11. Gebed: Onze Vader (Melodie Dirk Zwart)
 12. Inzameling van de Gaven
 13. Zingen: Gezang 167 (GK)
 14. Zegen