Ds. R.A. Schipper | 13:30 uur | 5 september

Welkom
Votum en zegen
Zang: GK 167 Machtig God sterke Rots
Intro: start v seizoen onder motto ‘ontmoeten’
Gebed en voorbeden
Bijbellezing: Psalm 133
Zang: GK/Ps 133: 1, 2, 3
Kindmoment
Kinderlied (over ‘samen’ / eenheid in de kerk)
Preek
Zang: Sela, ‘Breng ons samen’
Collecte

Viering Avondmaal
· Uitleg: staande/ nodigers/brood en wijn mee v sta-tafels /HA-collecte
· Welkom gasten
· Avondmaalsformulier 5
· Gebed
· Belijdenis
    Heid Cat 21 v+a 54&55
    Zang: GK 177 Heer U bent mijn leven
· Affect speelt tijdens klaarzetten en nodigen: Sela, Avondmaal
· Klaarzetten
· Nodigen rij-om-rij (viering in 2 kringen)
· Opwekkingswoorden
· 1e kring: Brood & wijn
· Affect speelt tijdens wisseling: Sela, Aan uw tafel
· 2e kring Brood & wijn
· Gebed
· 2e kring terug nr plaats
Zang: Opw 167 Samen in de naam van Jezus
Zegen

Muziek