Ds. R.A. Schipper | 6 maart 2022 | 09:30 uur

Votum
Zang: GK/Ps 105: 1 en 5
Gebed
Intro 6e gebod
Doop
Gwen Senya Groen (dv Mischa en Viola, met Luna);
Sophie Romée de Boer (dv Maarten en Sanna);
Hanna Margreet Janssen (dv Roland en Gerieke, met Kars en Mirjam);
– Zang: Hier is mijn hart Heer
– Doopformulier
– Gebed
– Doopvragen
– Zang (meezing- en luisterlied), Kinga Ban, Je bent meer dan een wonder
– Doop
– Zang na doop: Sela, Gods zegen voor jou
– Doopkaart
– Aanspraak gemeente
– Gebed
Bijbellezingen: Matt 5: 21-26
Matt 5: 43-48
Catechismus vr&antw 105 en 107
Kindmoment (Rosanna ten Klooster)
Zang:
Preek
Zang: GK 257: 1, 4, 7 Here God uw schepping zucht
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Zang: GK/Ps 85: 4
Zegen