Ds. R.A. Schipper | 1 mei | 11:00 uur

Votum
Zang: Opw 733 De zon komt op (= Ps 103)
Lezing: 10 geboden (uit Exodus 20)
Zang: GK/Ps 103: 3 (NB = vervolg op Opw 733)

Doop
Anniek Lois Wijnja (dv Sijbren en Helma, met Jeroen)
Sara Snippe (dv Henri en Corine, met Emma)
– Doopformulier (zie bijlage)
– Gebed
– Doopvragen
– Doop (kinderen @ doopvont)
– Zang na doop: Sela, Gods zegen voor jou
– Doopkaart
– Aanspraak gemeente
– Gebed

Bijbellezing: Johannes 21:1-19 (tekst = v 15-19)
Zang: GK/Ps 130: 2 en 4
Preek Joh 21:15-19
Zang: ‘Herstel mijn eerste liefde’ (Reni en Elisa)
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Zang: GK/Ps 133: 1 en 3
Zegen

Zang: Wilhelmus (vw koningsdag en bevrijdingsdag)