Ds. R.A. Schipper

 1. Adventmoment
  *Tekst
  *Kaars
  *Zingen adventslied

 2. Votum en zegen: woorden en melodie v Sela
 3. Wet:
  *10 geboden
  *Filip 2: 1-11

 4. Opw 705 (Toon mijn liefde)
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Matt 3:1-12 (DK)
 7. Psalm 51: 4 en 5
 8. Kindmoment (Marieke)
 9. Lied ‘Jezus zegt dat Hij’. 3 coupletten! ( = Joh de Heer 827, zie hieronder)
 10. Preek
 11. LvK 126: 1 en 2 (Verwacht de komst des Heren)
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. LvK 118: 1 + 2 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
 15. Zegen

 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht .
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt .
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.
 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet.
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn .
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.
 
Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.