Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 10 januari

Welkom

Votum en zegen

Leven naar Gods wil:

  • Matteüs 5: 21-28 en 33-37

Gebed

Bijbellezing: Marcus 8:10-26

  • 8:1-9 = broodwonder 4000 mensen
  • 10-21 onbegrip bij leerlingen
  • 22-26 genezing van blinde man

Kindmoment

Lied: God is zo groot 

Preek

Zang: LB 534 Hij die de blinden weer liet zien

Collecte

Gebed: met gebedspunten via mail

Zegen

Zang: Nieuwe Psalmberijming 67: 1 en 2