Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 13 juni

Mededelingen kerkenraad
Welkom


Votum en zegen
Zang: LB 314: 1, 2, 3 Here Jezus om uw woord
Gebed
Bijbellezing: Jeremia 1
Zang: GK/Ps 135: 1 en 3
Kindmoment
Zang: Opwekking Kids 233 God heeft een plan met je leven
Preek over Jeremia 1: 4-10
Zang: Lied ‘I the Lord of sea and sky’ (nav roeping profeet – Jesaja)

Bevestiging:
• Formulier
• Bevestiging
• Zegen
• Zang: De zegen van God onze Vader of Opw 710 ‘ Zegen hen’
• ‘Opdracht’, aan allen
• Gebed

Aankondiging Collecte
Aankondiging Gesprekspunten
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zang: LB 704 Dank dank nu allen God
Zegen