Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 13 mei

Vooraf Liederen: Taizé nrs 90 en 62
 
10:00 uur
Kindmoment
 
Mededelingen kerkenraad
Welkom
Votum en zegen
Zang: Opw 354 Glorie aan God
Gebed
Bijbellezing: Handelingen 1:1-12A (gelezen door Simon K.)
Zang: LB 661 Ten hemel opgevaren is
Preek
Zang: GK 167 Machtig God sterke Rots (= U bent waardig ..)
Aankondiging Collecte
Gebed
Zegen
Zang: Opw 704 O kerk, sta op