Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 14 februari

Avondmaal: Thuisviering
 
Mededelingen kerkenraad
Votum en zegen
Zang: GK/Ps 42A Als een hert .. (dorst naar God = Jes 55)
Gebed + voorbeden
Bijbellezing: Jesaja 55
Preek Jesaja 55:8-9
Zang: Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi
Collectedoel
Viering Avondmaal
   – Welkom (gasten)
   – Inleiding
   – Lied: Opw 575 Jezus alleen
   – Allen @ tafel
   – Opwekkingswoorden
   – Breken brood
   – Drinken wijn
   – Dankzegging
   – Gebed = Lied: gezongen Onze Vader (melodie LB 371)
 
Zegen (vanaf HA-tafel)
Slotdia’s