Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 16 mei

Vooraf Liederen: Opw 617 I have a maker + Opw 665 tot aan die dag
 
Mededelingen kerkenraad
 
Welkom
Votum en zegen
Zang: GK (Ps) 47: 1 en 3
Gebed
Bijbellezing: Openbaring 13: 1-18
Zang: GK 228 Jezus leeft in eeuwigheid
Preek over Openb 13:16-18
Zang: Sela, Een weg naar U
Aankondiging Collecte
Aankondiging Gesprekspunten
Gebed
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zang: Opw 832 Jezus Overwinnaar
Zegen
Zang: Opw 12 All over the world