Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 17 januari

Mededelingen kerkenraad

Welkom

Votum en zegen

Zang: GK 15A Wie zo leeft

Gebed

Bijbellezing: Mattheüs 5: 17-20 en 33-37

Kindmoment

Lied: Ja is Ja

Preek

Zang: Opwekking 461 Mijn Jezus mijn Redder

Gebed

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zang: Opwekking 790 God is mijn Herder

Zegen