Ds. R.A. Schipper | 09:30 uur | 17 oktober

Zangers: Marcant
**
Votum
Zang: GK/ Ps 24: 1 en 5
Gebed
Zang: GK 168: 1, 2, 3, 4 Vader vol van vrees en schaamte
Bijbellezing: 2 Samuël 6:1-15
Kindmoment (Corine)
Zang: U bent machtig, U bent groot
Preek
Zang: Opw 354 Glorie aan God
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zang: GK 246: 1, 2, 3 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Zegen