Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 20 juni

Welkom
Votum en zegen
Zang: LB 139B (:1 en 2) Heer U doorgrondt en kent mij
Tien geboden
Lezen: “Christus gedenken”
Zang: Opwekking 428 Genade zo oneindig groot
Gebed en voorbeden
Bijbellezing: Jeremia 31:27-34 (preektekst = 31-34)
Preek
Zang: LB 653:1 en 2 U kennen uit en tot U leven
Aankondiging Collecte
Viering Avondmaal
• Uitleg
• Welkom gasten
• Avondmaalsformulier I, par “Eenheid met Christus en elkaar” (GK pg 690)
• Apostolische Geloofsbelijdenis
o Zang: GK 176: 1 ‘k Geloof in God de Vader
o Gemeente: ‘..en in Jezus Chr t/m .. oordelen levenden en doden’
o Zang: GK 176: 5 ‘k Geloof in God de Heil’ge Geest
• Nodigen rij-om-rij
• Opwekkingswoorden
• Brood & wijn
Gebed
Zegen
Zang