Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 23 mei

10.00 uur: Kindmoment

Mededelingen kerkenraad
Welkom
Votum en zegen
Zang: Opw 167 Samen in de naam van Jezus (FILMPJE gemeentezang)
Lezen: Ef. 4:21b (Door Jezus ..) – 5:2 => Nieuw leven door Geest
Zang: Opw 343 Heilige Geest van God
Gebed
Bijbellezing: Handelingen 2:1-13
Interview met Wietse
Preek over Efeziërs 4:30
Zang: LB 675: 1 en 2 Geest van hierboven
Aankondiging Collecte
Aankondiging Gesprekspunten
Gebed
Zegen
Zang: Opw 347 Ik geloof in God de Vader + Trooster