Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 25 December

Openingslied LB 483 Stille nacht

Welkom

Votum en zegen (predikant)

Lied LB 477 Komt allen tezamen

Lied God zal met ons zijn

Gebed

Bijbellezing Lucas 2: 1-7 door XX

Bijbellezing Lucas 2:8-20 door YY

Kindmoment – filmpje Zandtovenaar

Kinderkoor Eigenwijs (filmpje) Sing a Song for the people

Lied Eeuwen lang geleden

Preek

Sela, Kerstnacht boven Bethlehem

Kerstwensen vanuit de gemeente

Lied 16 Asser Kerken (filmpje), Eer zij God in onze dagen

Gebed

Zegen (predikant)

Lied Opwekking 527, Licht in de nacht

Lied Sela, Toekomst vol van hoop