Ds. R.A. Schipper | 09:30 uur | 26 september

Muziek: Marcant
**
Welkom
Votum
Zang: LB 405: 1, 2, 3, 4 Heilig heilig
Gebed
Bijbellezingen (gelezen door Astrid G)
– 1 Samuël 24: 1-8a (t/m ‘.. te overvallen’)
– Psalm 131
Zang: GK/Ps 131: 1, 2, 3
Kindmoment (Rosanna)
Kinderlied: Vertrouw maar op God
Preek over Psalm 131
Zang: GK/Ps 42: 1, 3, 5
Gebed + Gebedspunten
Zang “It is well with my soul”
Aankondiging collecte
Zang: Opw 575 Jezus alleen
Zegen
**
Marcant: Möge die Strasse uns zusammenführen