Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 28 maart

10u00
Blok uitzending kindmoment 40-dagenproject
 
10u15
Mededelingen kerkenraad
Welkom
Votum en zegen
Zang: LB 859: 1 en 4 Schuldig staan wij voor U Heer (= belijden en genade)
Gebed
Bijbellezing: Johannes 17:1-26
Preek
Zang: Opwekking 614 Zie hoe Jezus daar loopt
Aankondiging Collecte
Aankondiging Gesprekspunten
Gebed
Apost Geloofsbelijdenis
Zang: Taizé Stay with Me
Zegen
Zang: GK/Ps 46: 1 en 4 (Een vaste burcht”)