Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 29 November

Liturgie Lucas 1:26-38 

Advent

Avondmaal: Thuisviering

Project in samenwerking met Kind&Kerk

 

Voor dienst: Kaars aansteken

 

Mededelingen kerkenraad

Filmpje: Gedicht en Advents-kaars

Welkom

Votum en zege

Zang: Nieuwe Psalmberijming 89: 1 en 7

Gebed

Bijbellezing: Lucas 1:1-4 en 26-38

Filmpje: Kindmoment

Lied: Projectlied

Preek

Zang: Opw 527 Licht in de nacht

Collectedoelen: zending + kerk

Apostolische Geloofsbelijdenis

 

Viering Avondmaal

  • Inleiding
  • Lied: Sela, Avondmaalslied
  • Viering
  • Gebed

Zegen

Genade vd Here Jezus Christus, liefde van God en verbondenheid vd Geest met u allen

Lied: Opw 717 Stil mijn ziel