Ds. R.A. Schipper | 09:30 uur | 31 oktober

Welkom
Votum en zegen
Zang: LB 653: 1 en 2 U kennen, uit en tot U leven
Gebed en voorbeden
Bijbellezing: Psalm 71
Zang: GK/Ps 71: 1, 9, 10
Preek Psalm 71: 1-2 en 17-18
Zang: LB 968: 1, 2, 5 De ware kerk des Heren
Collecte
Viering Avondmaal
• Welkom gasten
• Avondmaalsformulier 4 (pg702)
• Gebed
• Belijdenis
o Lezen: Apostolische Geloofsbelijdenis
o Zang: Opw 428 Genade zo oneindig groot
• Nodigen rij-om-rij
• Opwekkingswoorden
• 1e kring: Brood & wijn
• Organist speelt tijdens wisseling
• 2e kring Brood & wijn
• Gebed
• 2e kring terug nr plaats

Zang: Opw 520 Wees mijn verlangen
Zegen
Muziek
 Diakenen begeleiden uitgaan
 Uitleg collecte en plannen Java