Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 4 april

Affect: Opw 799
 
10:00 uur
Kindmoment
 
10:15 uur
Welkom: De Heer is waarlijk opgestaan!
Votum en zegen
Samenzang FILMPJE: LB 624: 1, 2, 3 Christus onze Heer verrees
Gebed
Bijbellezing: Johannes 20:1-10 (Ingrd)
Preek
Affect: Opwekking 354 Glorie aan God
Aankondiging Collecte
Mededelingen Kerkenraad
Gebed
Catechismus Zondag 17 v+a 45 en Zondag 19 v+a 52 (Demi)
Affect: Opwekking 832 Jezus Overwinnaar
Zegen
Affect: Opwekking 575 Jezus alleen
Gedicht
Affect: King of Kings (Hillsong)